>ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η περιοχή έχει μεγάλη αρχαιολογική σημασία.
Ίχνη προϊστορικής κατοίκησης (ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΜ 1956, 1), τάφους και κτερίσματα της γεωμετρικής και της κλασσικής εποχής (ΑΔ 1985 Χρον., 72-73. ΑΤΤΙΚΗ 2004 ΝΑΑΑ).
Στην Μπρέξιζα έχει βρεθεί το μοναδικό στην Αττική ιερό της Ίσιδος (και μοναδικό στον κόσμο -λόγω του σχήματός του), πολυτελείς λουτρικές εγκαταστάσεις και αντιπλημμυρικές κατασκευές. Όλες οι παραπάνω αρχαιότητες όχι μόνο υποδηλώνουν την ύπαρξη τρεχούμενου νερού, αλλά κατασκευάστηκαν επειδή ακριβώς υπήρχε το υγρό στοιχείο σε αφθονία . Οι τελετουργίες περιελάμβαναν νηοπομπές. Οι ανασκαφές δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Καθεστώς προστασίας.
Με το ΦΕΚ 112Β/92 έγινε καθορισμός των ζωνών Α (απολύτου προστασίας) και Β του αρχαιολογικού χώρου Μπρέξιζας. Ολόκληρος ο χώρος της πρώην Αμ.Βάσης περιλαμβάνεται σε αυτές..