>ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΝΟΜΙΩΝ, ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Περιβαλλοντική υποβάθμιση:

 • Από το 1993 ξεκίνησαν τα πρώτα μπαζώματα καθώς και καύσεις στερεών αποβλήτων βόρεια της πρώην Αμ.Βάσης (πρ.Αμ.Β.), επί Δημαρχίας Τζιλάβη
 • Το 1999 ξεκινούν τα πρώτα μπαζώματα εντός της πρ.Αμ.Β. με υλικά κατεδαφίσεων από τις εγκαταστάσεις της. Ακολούθησαν απορρίψεις στερεών αποβλήτων κυρίως από τον Δήμο και μέχρι και το 2004 καύσεις αυτών. Η χωματερή αυτή εκτείνεται εντός των Ζωνών Προστασίας και διαχωρίζεται από το Πολιτιστικό Πάρκο με κάγκελα.
 • Από το 2001 γίνονται μπαζώματα σε περιοχή όπου φέρεται ως ιδιοκτήτης ιδιώτης από τον Μαραθώνα. Την «ολοκλήρωση» του έργου έχει αναλάβει από το 2004 η χωματουργική εταιρία «Αφοι Μεγαγιάννη ΟΕ», φτάνοντας τα μπαζώματα σε ύψος 3-4 μέτρων, κακοποιώντας κι εκτρέποντας την κοίτη του ρέματος Ροκφέλλερ και θάβοντας την παραρεμάτια περιοχή του.
 • Εγκιβώτισαν το υδατόρεμα που διατρέχει την πρ.Αμ.Β. και το οποίο παρουσιάζει μεγάλη ροή καθ’όλο το έτος.

  Κινητοποιήσεις και αποτελέσματα:

  Οι περίοικοι είχαν κινητοποιηθεί ήδη από το 1996.
  Επειδή όμως τα πρόστιμα της Πολεοδομίας και της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Νομαρχίας δεν σημαίνουν τίποτα για τους παρανομούντες, η κατάσταση επιδεινωνόταν συνεχώς.

  Η δραστηριοποίηση της Δύναμης Πολιτών και της ΤΕΤΡΑΠΟΛΗΣ ξεκινά το 2006 με την κατάθεση δύο καταγγελιών: Μία για την χωματερή και μία για τα εκτεταμένα μπαζώματα στο ρέμα Ροκφέλλερ.
  Το Νοέμβριο του 2007 συντάχθηκαν νέες καταγγελίες, που στοιχειοθετούσαν την πολυετή καταστροφή κι αναζητήθηκαν συμμαχίες στις μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η WWF την επόμενη κιόλας μέρα ήρθε για αυτοψία, μας συμβούλεψε κι έστειλε και δική της καταγγελία. Από τότε συνεργαζόμαστε σε σταθερή βάση.
  Οι καταγγελίες μας κοινοποιήθηκαν για ενέργεια αρχικά προς τις αρμόδιες Δ/νσεις των υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, προς την Περιφέρεια Αττικής και προς τη Νομαρχία Αν.Αττικής. Σε δεύτερο επίπεδο κατατέθηκαν στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και στον Συνήγορο του Πολίτη.
  Ταυτόχρονα ενημερώσαμε τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων, την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής και τα Μ.Μ.Ε., με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν επερωτήσεις βουλευτών, δημοσιεύματα σε εφημερίδες, τηλεοπτικό ρεπορτάζ.
  Η κινητοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφεί επίσημα στις αυτοψίες τους η συνεχιζόμενη παράνομη δράση Δήμου Ν.Μάκρης κι ετ.Αφων Μεγαγιάννη, να επισημανθούν οι κίνδυνοι για την υγεία των κατοίκων, να καταλογιστούν πρόστιμα, να κληθούν οι υπαίτιοι σε απολογία.
  Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας απαίτησε να ληφθεί απόφαση Δημ.Συμβουλίου για κλείσιμο κι αποκατάσταση του χώρου της χωματερής, θέτωντας προθεσμία ενός μήνα.
  Αναγκάζεται έτσι, το Δημ.Συμβούλιο της 31ης Ιανουαρίου 2008 να αποφασίσει κλείσιμο της χωματερής.
  Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημ.Διοίκησης ζητά να ελεγχθεί από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής η νομιμότητα των πράξεων της αρμόδιας δημοτικής αρχής και η ύπαρξη πειθαρχικών ευθυνών της, καθώς και από την αρμόδια δ/νση Πολεοδομίας ΝΑΑΑ το ζήτημα των επιχωματώσεων και της αλλοίωσης της μορφολογίας του εδάφους και να διερευνηθεί πειθαρχικός έλεγχος.
  Ο Συνήγορος του Πολίτη για μεν τον ΧΑΔΑ (χωματερή) του Δήμου Ν.Μάκρης ζητά:
  • Να επιβληθούν από το Νομάρχη οι νόμιμες κυρώσεις.
  • Απαιτείται η άμεση ενεργοποίηση του Δήμου Ν.Μάκρης για την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ, η οποία πρέπει να εγκριθεί από την Δ/νση ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας
  Για δε τα μπαζώματα στο ρέμα και την παραρεμάτια περιοχή:
  • Με απόφαση Νομάρχη να συγκληθεί συνεργείο για την απομάκρυνση των επιχωματώσεων και την αποκατάσταση της κοίτης του ρέματος
  • Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας να προβεί άμεσα, στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την τήρηση της νομιμότητας κοινοποιώντας στο Συνήγορο του Πολίτη το σχετικό χρονοδιάγραμμα.
  • Θα πρέπει η Δ/νση Πολεοδομίας της Νομαρχίας να προβεί στη διαδικασία αυθαιρέτων.
  • Να επιβληθούν εκ νέου οι ποινικές, αστικές, και διοικητικές κυρώσεις.

  Ταυτόχρονα, στα πλαίσια υπεράσπισης του υγροτοπικού χαρακτήρα της περιοχής, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία έκανε καταγραφή της ορνιθοπανίδας, το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) θα την συμπεριλάβει στον προσεχή απογραφικό του κατάλογο των Ελληνικών Υγροτόπων, ενώ ο κ.Γ.Σφήκας δημοσίευσε στην εφημ.Ελευθεροτυπία πρόταση αποκατάστασης του υγρότοπου.