>ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ


Ο υγρότοπος της Μπρέξιζας βρίσκεται στην Β.Α. Αττική στα σύνορα των δήμων Ν.Μάκρης και Μαραθώνα μεταξύ του όρους Αγριελίκι και της παραλίας Μπρέξιζας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1. το απαλλοτριωμένο από το ΥΠ.ΠΟ τμήμα του αρχαιολογικού χώρου
2. τον χώρο της πρώην Αμ.Βάσης 225 στρ ιδιοκτησίας Δημοσίου, διαχειρίσεως ΚΕΔ υπαγομένου εξ’ολοκλήρου σε Α’ και Β’ ζώνες προστασίας και όπου περιλαμβάνονται

α. το Αθλητικό και Πολιτιστικό Πάρκο Δήμου Νέας Μάκρης (26,6στρ)
β. η Πυρ.Υπηρ. (38,40στρ)
γ. ελεύθερα χρήσης 160στρ που περιλαμβάνουν εγκαταλελειμμένα (λυόμενα κυρίως) κτίσματα των Αμερικανών
3. τις ιδιοκτησίες κληρούχων προσφύγων ΒΑ της πρώην Αμ.Βάσης
4. επαγγελματικές δραστηριότητες ξυλεμπορικών
5. λοιπές ιδιοκτησίες ιδιωτών


ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ-ΠΡΟΣΒΑΣΗ:
· Δυτικά: η λεωφόρος Μαραθώνος
· Βόρεια: οι οδοί Φειδιππίδου & Αγ.Αντωνίου
· Ανατολικά: ο παραλιακός πεζόδρομος
· Νότια: εισχωρεί ο οικιστικός ιστός του Δήμου Ν.Μάκρης