>ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

Καθορισμός επισκέψιμων ζωνών και όρων κίνησης μέσα σε αυτές.
Α. Ζώνη Απαλλοτριωμένου από το ΥΠ.ΠΟ. Αρχαιολογικού χώρου Μπρέξιζας
· Ορίζεται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, όπου και υπάγεται
Β. Ζώνη απεκατεστημένου υγρότοπου – οικολογικού πάρκου
1. Η πρόσβαση των πεζών να γίνεται από τις υπάρχουσες δύο εισόδους, οι οποίες μετά το πέρας του ωραρίου επισκέψεως θα κλείνουν και θα φυλάσσονται.
α. την δυτική πύλη από το Αθλητικό και Πολιτιστικό Πάρκο, όπου φτάνει ο επισκέπτης από την λεωφόρο Μαραθώνος (υπάρχει ήδη δυνατότητα φύλαξης)
β. την ανατολική είσοδο από τον πεζόδρομο της παραλίας (να δημιουργηθεί πύλη)
2. Διαμόρφωση μονοπατιών με εμπόδια βλάστησης δεξιά και αριστερά για περιορισμό της ελεύθερης εντός του υγρότοπου κίνησης των επισκεπτών.
3. Κατασκευή μικρών ξύλινων γεφυριών (όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, κυρίως για την πρόσβαση προς τον αρχαιολογικό χώρο).
4. Κατασκευή πάγκων για την ανάπαυλα των περιηγητών, καθώς κι εγκατάσταση συστήματος πόσιμου νερού.
5. Πρόβλεψη για χρήση των διαδρομών από άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.
6. Εγκατάσταση παρατηρητηρίου πτηνών.
7. Δημιουργία Κέντρου Πληροφοριών και Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
8. Δημιουργία περιπτέρου το οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει ως πωλητήριο:
- βιβλίων, περιοδικών κα σχετικών με το περιβάλλον εκδόσεων
- εξοπλισμού BIRDWATCHING - διαφόρων αναμνηστικών ειδών, φωτογραφιών κα.