>ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διακρίνουμε τους εξής κύριους στόχους παρέμβασης:.
1. Περιβαλλοντική αποκατάσταση βιότοπου – ανακήρυξη της περιοχής ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης
· Απομάκρυνση κάθε είδους αποθέσεων καθ’όλη την έκταση. (Μπάζα κατεδαφίσεων, σκουπίδια, χώματα, φυτικής προέλευσης απορρίμματα κλπ).
· Αποκατάσταση ΧΑΔΑ
· Απαλλοτρίωση των ιδιωτικών εκτάσεων, όπου αυτό απαιτείται, για την ενοποίηση όλων των κατατμημένων εκτάσεων και αποξήλωση των περιφράξεων που βρίσκονται εντός της περιοχής
· Μελέτη οριοθέτησης των 3 υδατορεμάτων της περιοχής
· Μελέτη αποκατάστασης της πηγής (επί της εισόδου του Αθλ.Πολ.Πάρκου)
· Μελέτη αποκατάστασης του εγκιβωτισμένου υδατορέματος που διοχετεύει το νερό της πηγής
· Μελέτη αποκατάστασης του μεγάλου υδατορέματος (Ροκφέλλερ) της λιμνοπηγής και της παραρεμάτιας περιοχής του.
· Μερική επαναφορά υδρολογικού καθεστώτος στην προ του 1930 κατάσταση
· Διατήρηση και βελτίωση των φυσικών χαρακτηριστικών του με την προστασία της υπάρχουσας χλωρίδας και με την εμφύτευση υδροχαρών δέντρων
· Αποκατάσταση της χλωρίδας της παράλιας ζώνης της περιοχής
· Μείωση μη συμβατών χρήσεων (κατεδάφιση παράνομων κτισμάτων, απαγόρευση περεταίρω ανάπτυξης εμπορικών δραστηριοτήτων)
· Δημιουργία «φυσικών» ορίων του υγρότοπου (Νότια και ΒΔ) ως εμπόδια στην οικιστική επέκταση
· Δημιουργία «φυσικών» ορίων του υγρότοπου (Βόρεια) με την οδό Φειδιππίδου και τα όρια του ξενοδοχείου CLUB MED
· Δημιουργία καταφυγίων ορνιθοπανίδας
· Τροφοδοσία υγρότοπου από το νερό α. της πηγής β. των υδατορεμάτων που διασχίζουν την περιοχή
· Πρόταση τρόπων πρόσβασης επισκεπτών και σωστής διαχείρισής της
· Περιφρούρηση και φύλαξη της περιοχής
2. Ενίσχυση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης-εκπαίδευσης.
3. Σχεδιασμός συστήματος μονοπατιών και γεφυριών που να συνδέουν τον βιότοπο με τον αρχαιολογικό χώρο.
4. Εκβολές των ρεμάτων στην θάλασσα και ενίσχυση της παράκτιας χλωρίδας.
5. Διατήρηση
· των υδατορεμάτων που διασχίζουν την περιοχή ως οικολογικά ενδιαιτήματα.
· μέρους των ασφαλτοστρωμένων διαδρομών της πρώην Αμ.Βάσης ως μέρος του δικτύου διαδρομών εντός της περιοχής
· των εισόδων στον κυρίως χώρο: Δυτικά από το Πολ.Πάρκο και Ανατολικά από τον παραλιακό πεζόδρομο
6. Απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων στρατιωτικών κτιρίων, εξαιρουμένων εκείνων που θα αποτελέσουν το Κέντρο Πληροφοριών και Περιβαλλοντικής Εκπαιδεύσεως ή και άλλους απαραίτητους για την λειτουργία των παραπάνω σκοπών χώρους. Η ανακαίνιση των διατηρητέων κτιρίων θα πρέπει να γίνει με τρόπο και υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.
7. Ένταξη του υγρότοπου σε δίκτυο πεζοποριών.


ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
· Υγρότοπος Αγρα-Βρυττών-Νησίου Νομός Πέλλας www.edessacity.gr/development/life
· Λίμνη Κάρλα www.oikoen.gr/selides-magnesia-karla.htm
· Αποκατάσταση και διαχείριση της λιμνοθάλασσας Δράνας στο Δέλτα Έβρου
www.evros-delta.gr/indexafter.htm

· Διαχείριση Ενδιαιτήματος και Προστασία Αρπακτικών Πουλιών στο Δέλτα και τα Στενά του Νέστου www.nestos.gr/life/index.htm
· Προστασία και διαχείριση των υγροτόπων του Αμβρακικού users.hol.gr/~etanam/life/motherframeset.htm
· Προστασία και διαχείριση των υγροτόπων Στροφυλιάς-Κοτυχίου. www.tedkaxaias.gr/ciks/motherframesetstrofgreek.htm
· “Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών”.