>ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τα οφέλη είναι πολλαπλά και σημαντικά.

Α. Επιτελούνται στόχοι που αποτελούν προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Ν.Μάκρης, έτσι όπως αυτοί εξειδικεύονται από τον ΟΡΣΑ.
* Η διαφύλαξη και αναβάθμιση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
* Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα η οικολογική ανασυγκρότηση του τοπίου των ακτών και των ρεμάτων.
* Η διεύρυνση και ενίσχυση του κοινόχρηστου, δημόσιου χαρακτήρα της παράκτιας ζώνης
* Η ταυτόχρονη εξασφάλιση χώρων αναψυχής και τουρισμού, παραθερισμού και η απαιτούμενη ισορροπία σε μακροπρόθεσμη προοπτική ανάδειξης-προστασίας του θαλάσσιου μετώπου από έντονη κι ανεξέλεγκτη ανάπτυξη χρήσεων.
* Δημιουργία και σύνδεση των ελεύθερων χώρων με τους ιστορικούς και αρχαιολογικούς τόπους, την παράκτια ζώνη μέσω πεζοδρόμων κι ενδεχομένως ποδηλατοδρόμων.
* Αντιπλημμυρική και αντισεισμική προστασία.
Β. Ενισχύεται προς όφελος των πολιτών η οργάνωση του Δήμου Ν.Μάκρης
* Οργάνωση όχι μόνο με βάση τον υφιστάμενο πληθυσμό των 15.000 κατοίκων, αλλά την δημογραφική εξέλιξη και τις οικιστικές ανάγκες. Με βάση αυτές, ο Δήμος οργανώνεται για πληθυσμό 48.000 κατοίκων, δηλ 70% της χωρητικότητας κορεσμού (70.000 άτομα περίπου).
* Οι οικιστικές ανάγκες μιας αναπτυσσόμενης περιοχής δεν μπορούν να καλυφθούν μόνο με την επέκταση των προς οικοδόμηση εκτάσεων, αλλά και με αντίστοιχη διάθεση προστασίας προς τους εναπομείναντες βιότοπους.
* Αμβλύνονται τα προβλήματα που επιφέρει η οικιστική ανάπτυξη κυρίως στην πόλη της Ν.Μάκρης, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και της ευρύτερης περιοχής.
Γ. Επιτυγχάνεται προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, αφού καθορίζοντας Ζώνη Προστασίας της Φύσης για την Περιοχή Μπρέξιζας εφαρμόζονται οι προστατευτικές ρυθμίσεις του ΟΡΣΑ για
* Την ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
* Τις ζώνες ρεμάτων και των παραρεμάτιων περιοχών
* Τις ζώνες πρασίνου
* Την παραλιακή ζώνη
* Την ύπαρξη και λειτουργία υπερτοπικού πολιτιστικού χώρου στην έκταση της πρώην Αμερικανικής Βάσης.

Δ. Γίνεται σεβαστός ο υγροτοπικός χαρακτήρας της περιοχής
* Η γεωμορφολογική ενότητα του έλους της Μπρέξιζας έχει αντίστοιχη εξέλιξη με αυτή του έλους Σχινιά.
* Η περιοχή ήταν γνωστή από την κλασσική αρχαιότητα ως το «Μικρό Έλος» κι επιλέχθηκε ως χώρος λατρείας γι’ αυτήν ακριβώς την ιδιότητά της.
* Καταγράφεται στους χάρτες των Leak (…) και Caupert (1889) ως έλος
* Καταγράφεται στους χάρτες της Γ.Υ.Σ. ως έλος μέχρι την αποστράγγισή του την δεκαετία του ’30, αλλά και αργότερα, οι αεροφωτογραφίες φωτοερμηνευόμενες δείχνουν έναν υγρότοπο.
* Τα νερά της πηγής και του ρέματος Ροκφέλερ είναι αναβλύζοντα και προέρχονται από την Πεντέλη, ενώ ταυτόχρονα τα υδατορέματα δέχονται και τα όμβρια. Πρέπει να σεβαστούμε την δύναμη που έχει το νερό να αναβλύσει προς την επιφάνεια του εδάφους χωρίς να μπορούμε να το σταματήσουμε και να διευκολύνουμε τις φυσικές διόδους του. Με αυτόν τον απλό τρόπο μπορούμε α. να επαναφέρουμε τις βασικές λειτουργίες των ρεμάτων με θετικές συνέπειες για την χλωρίδα και την πανίδα β. να αποφύγουμε όλα τα δυσάρεστα-για τους περίοικους-προβλήματα που παρουσιάζονται εδώ και χρόνια (νερά στα θεμέλια των σπιτιών, ταχύ γέμισμα βόθρων κλπ)
* Να κερδίσει η πόλη έναν πολύτιμο οικότοπο, έναν πνεύμονα όχι μόνο για τους δικούς της κατοίκους κι επισκέπτες της, αλλά και για την ίδια την βεβαρημένη πρωτεύουσα.
* Στα περιβαλλοντικά οφέλη συγκαταλέγονται η αύξηση της βιοποικιλότητας, η βελτίωση του μικροκλίματος και της αισθητικής του τοπίου, ο εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.
Ε. Λοιπά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη
* Ανάδειξη της περιοχής σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
* Ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων.
* Ενδυνάμωση του επιστημονικού, εκπαιδευτικού και οικοτουριστικού ενδιαφέροντος για την περιοχή.Ανάπτυξη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κι ευαισθητοποίησης..